Celá třídenní akce je koncipovaná jako jedna velká poznávací soutěž. Připraveno bude 20 stanovišť rozdělených do čtyř barevných okruhů, chybět nebudou moci odměny pro šikovné absolventy.

Barevné okruhy

Například modrý okruh představí Záchrannou stanici Huslík – péči o handicapo­vané živočichy, bude tam soutěž tematicky zaměřená na domácnost bez odpadu, stanoviště zabývající se ochranou a poznáváním motýl nebo určování kolínských jehličnanů.

Fialový okruh nabídne poznávání ovocných stromů a keřů, semínek rostlin a květin, soutěž o včelách, poznávání plemen psů, své stanoviště tam budou mít kolínští kaktusáři a také téma těžba a biodiverzita.

Na zeleném okruhu bude poznávání zemědělských strojů, stanoviště arboristy, hvězdárny, poznávání hub nebo listnatých.

Červený okruh bude patřit nakládání s odpady včetně elektroodpadu, ochraně ovzduší a myslivosti.