Ti k nim promluvili a hlavně poděkovali všem, kteří se na přípravě a zdaru po Kmochově Kolínu a Dni záchranářů nejnavštěvovanější akce podíleli. Přítomný byl i druhý místostarosta Michal Najbrt.

Pak už se všechny prostory společenského domu zaplnily dětmi, které s kartičkou na několika zájmových okruzích plnily úkoly a získávaly razítka, aby si na závěr vyzvedly zaslouženou odměnu.

Akci již po dvanácté organizuje Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně a tentokrát ji jeho pracovníci zaměřili na environmentální výchovu dětí, mládeže, ale i dospělých a k oslavám Evropského dne Slunce.

Do konce týdne je výstava otevřena do 16 hodin, v sobotu pak do 12 hodin.