„Výstava podává základní informace o dění v Kolíně v této době, současně klade důraz na konkrétní osobnosti a konkrétní jedince, jakým způsobem se jich toto období osobně i profesně dotýkalo,“ řekla Iva Blümelová, mluvčí kolínské radnice.

Finální panel zve na aktuální výstavy ve Veigertovském domě a v kolínské synagoze. Autorem textů výstavy je historik Ladislav Jouza.