Postupem času se udílení plnomocných odpustků rozšířilo nejprve na všechny františkánské kostely a potom na všechny věřící.

Světská část oslav se konala v zámeckém parku. Ten zcela zaplnily pouťové atrakce. Nechyběla ani tradiční porcinkulska zábava, o kterou se postarala Agentura Tom & Tom ve spolupráci s městem a místním sborem dobrovolných hasičů. Její hudební stránku se na výbornou zhostila chrudimská kapela Wječná žízeň.