Bohoslužba začala mimo chrám, a sice posvěcením velikonočního ohně, od kterého se rozsvítil paškál – velikonoční svíce, který pak přenesli do kostela, v něm nesvítilo jiné světlo. Věřící si pak následně mohli zapálit od paškálu vlastní svíci.

Součástí je také křestní bohoslužba, při které se křtí katechumeni, tedy lidé, kteří se připravovali na křest.