Na dvaceti panelech tak jsou zobrazeny důležité místní stavby pod souhrnnými názvy jako Freiwaldův Kolín, Kolínské obytné soubory, Městská spořitelna, Masarykův most a vodní elektrárna, Budilova vila, Městské divadlo či elektrárna Esso a to s mnoha historickými i současnými fotografiemi, náčrty i vyčerpávajícím textem.

Kolínské jádro doplňují některé další stavby z kraje jako třeba krematorium v Nymburce a pro konfrontaci navíc čtyři vybrané stavby z dalších krajů republiky.

O úvodní slovo se postaral Oldřich Janota z Kotěrova centra architektury a zároveň zástupce nakladatelství Foibos Books, který představil dvě knihy.

Jedna se zabývá stavbami ve Středočeském kraji, druhá pak Čech, Moravy a Slezska, obě souhrnně v letech 1918 – 2018. Obě uvedli společně s ředitelem muzea Vladimírem Rišlinkem do kolínského života přestřižením mašlí na nich umístěných.

Krajskou publikaci po křtu Oldřich Janota věnoval nejstaršímu účastníku vernisáže Františkovi Vošvrdovi, tlustší a dražší knihu pak přímo muzeu. Kolínská výstava je druhým zastavením této expozice v kraji a k vidění bude až do 1. listopadu.