A nyní mezi více než 30 tisíci svazky nalezli a určili jeden z tisků jako takzvanou inkunábuli - prvotisk, tedy knihu vydanou před rokem 1500. Je jím takzvaná Pražská bible z roku 1488, tedy dílo vydané pouhý rok po zavedení knihtisku do Prahy. Objemný svazek má přes 600 stránek.

Kurátor sbírkového fondu muzea, historik Vladimír Jakub Mrvík, uvedl, že taková cennost má jen těžko vyčíslitelnou hodnotu. „Naše bible není zcela kompletní, nemá původní vazbu, to její hodnotu snižuje, ale na druhou stranu má zase ručně malované litery,“ upozornil.

Z prvotisku Pražské bible patřící do sbírek Podlipanského muzea v Českém Brodě.

Muzeum nemá v úmyslu knihu prodávat, ale kdyby se dílo čistě teoreticky dostalo do aukce, mohlo by se v návaznosti na spoustu faktorů prodat za statisíce nebo i za několik milionů. Není asi třeba dodávat, že vzácnost neleží v regálech muzejní knihovny, ale má své místo v trezoru mimo muzeum.

Mezi 30 tisíci svazky je v českobrodském muzeu přibližně sedm set takzvaných starých tisků, tedy exemplářů vydaných před rokem 1800, včetně velmi cenných a vizuálně působivých knih z 16. a 17. století s krásnými renesančními koženými vazbami. Kdo ví, jestli muzejníci při jejich zkoumání nenarazí za čas na další unikát typu Pražské bible.