Koncert si přišlo poslechnout kolem 70 posluchačů. Sbor je sestaven z deseti žen, jednoho muže a jedné sbormistryně.

Na začátek zazpívali pět písní od Adama Michny z Otradovic, „Novinu poslouchejte“, „Že se nám kluk narodil“ a další. Poté pokračovali dalšími skladbami a koledami. Představili také písně, které obvykle nezpívají.

Dobrovolné vstupné bude použito na opravu a elektrifikaci kostela, ve kterém se koncert konal.

Po skončení koncertu získal sbor mohutný potlesk, a proto přidal ještě jednu písničku jako přídavek a to „V jeslích dítě spinká“, kterou si s nimi mohli zazpívat i posluchači.