Skladatel se ten večer představil i ve své známější roli, coby sólista Národního divadla v Petrohradu zazpíval rusky árii Oněgina Vy jste mi psala z opery Evžen Oněgin Petra Iljiče Čajkovského. Šárka Neprašová zase zapěla árii Lauretty O mio babbino caro z opery Gianni Schicchi Giacoma Pucciniho. Repertoár koncertu doplnil ještě rozverný Koncertní valčík Alexandra Glazunova, předehra Ruiny athénské Ludwiga van Beethovena, Sonata La posta Pavla Josefa Vejvanovského a především Koncert pro dvě flétny Antonína Stamice v němž své umění předvedli flétnisté Jiří Skuhra a Jiří Forman. Coby přídavek pak po mohutném potlesku zazněl ještě známý Turecký pochod.