Současný ředitel školy a malíř Michal Dubnický, bývalý ředitel, malíř, kreslíř a keramik Pavel Rajdl a dvě pedagožky, keramička a malířka Ivana Erbenová a kreslířka, malířka a grafička Alena Ertlová. Expozice se konala ke dvěma kulatým výročím – osmdesáti letům založení Základní umělecké školy a dvaceti letům vzniku Galerie V Zahradě, kterou založil a dodnes je kurátorem jejích výstav Pavel Rajdl. „Všichni čtyři působí jako učitelé výtvarného oboru na ZUŠ a lze říci, že jsou úspěšní. Dokládá to mimo jiné řada ocenění prací jejich žáků na celostátních přehlídkách výtvarných oborů českých základních uměleckých škol. Je pro ně tedy specifická kombinace vlastní tvorby a praxe výtvarného pedagoga," píše se mimo jiné ve výpravném katalogu k výstavě. Vernisáž zpestřilo hudební vystoupení učitelů hudební výchovy v režii trumpetisty Wahida Samandariho a výstava je k vidění až do 15. listopadu.

Zdeněk Hejduk