1. Silnice I/4
Částečná uzavírka v úseku mezi Dubencem a Háji do 26. 11. z důvodu opravy vozovky. Provoz je veden vždy volnou částí komunikace.
2. Silnice II/337
Úplná uzavírka v obci Malešov ve směru na obec Májovka do 31. 12. z důvodu opravy povrchu vozovky. Objízdná trasa je značena.
3. Silnice II/337
Úplná uzavírka Masarykovy ulice v Čáslavi z důvodu opravy povrchu vozovky do
28. 11. Objízdná trasa je značena po okolních komunikacích.
4. Silnice I/27
Částečná uzavírka v obci Žďár do 14. 12. z důvodu rekostrukce silničního propustku. Provoz je veden kyvadlově a řízen světelnou signalizací.
5. Silnice I/19
Částečná uzavírka mezi Drahenicemi a Počaply do
30. 11. z důvodu opravy povrchu vozovky. Provoz je veden vždy volnou částí komunikace.