Účinkující ani návštěvníci se ale nenechali odradit a rynek slušně zaplnili. Svíci slavnostně zapálili místostarosta města Tomáš Růžička a kolínský farář Ján Halama, skauti zájemcům nabízeli Betlémské světlo a pod vedením Michaely Holé zazpívaly koledy děti z kolínské 5. základní školy v Mnichovické ulici, které podpořila ředitelka Iva Lokajová i rodiče. S dalším hudebním vystoupením se přidala Věnovanka.