„Podzimní koncert patří do kalendáře orchestru pravidelně, letos je však výjimečný, protože jím oslaví nejen sté výročí založení Československé republiky, ale současně i sté výročí svého aktivního působení,“ řekla v úvodu bývala organizační vedoucí orchestru Alena Kudrnová.

Všechny ten večer uvedené skladby byly z pera českých skladatelů a týkaly se republiky a vlastenectví. Hned dvakrát se objevil hudební motiv písně Kde domov můj, budoucí státní hymny, a to v Chrudimské předehře Františka Škroupa, složené k příležitosti slavnostního otevření divadla v Chrudimi v roce 1854, a ve skladbě Antonína Dvořáka Můj domov, která je scénickou hudbou se silně vlasteneckým charakterem.

V první polovině koncertu ještě zazněla jedna z prvních orchestrálních skladeb Bedřicha Smetany Menuetto 1842 a jeho polka Venkovanka. „Ta vznikla u příležitosti jubilejního třicátého plesu Národní besedy v roce 1879,“ uvedla Kudrnová. Ty pak ještě doplnily Česká polka Oskara Nedbala a Pražské valčíky Antonína Dvořáka, obě skladby určené především k tanci.

Po přestávce pak nejprve zazněla již zmíněná skladba Antonína Dvořáka Můj domov a pak jeho chvalozpěv nazvaný Te Deum, kantáta pro smíšený pěvecký sbor a dva sólové hlasy, soprán a bas. „Premiéra díla se uskutečnila 21. října 1892 v newyorské Carnegie Hall za účasti dvousetpadesátičlenného sboru pod Dvořákovou taktovkou,“ přidala perličku Kudrnová.

Na pódiu společenského domu sice zase tolik zpěváků nestálo, ale i tak spojené sbory Cantores Cantant z Kolína, Vox Bohemica z Českého Brodu, Chrámový sbor u svatého Jana Křtitele z Lysé nad Labem a Smíšený pěvecký sbor Boleslav z Mladé Boleslavi vytvořily slušný chorál mnoha desítek hlasů. O sólové party se postarali Ladislava Štastná a Petr Dolejší, s taktovkou měla vše na povel současná dirigentka orchestru Larissa Sakvina. Odměnou pro všechny byly nejen tradiční kytice, ale i dlouhotrvající potlesk publika.