Více navštívený byl ten páteční, ale ani v sobotu nezel sál prázdnotou, frekventanty kurzů i jejich nejbližší bavil špičkový orchestr Big band Relax, po oficiální části večera, kdy si tanečníci vyměnili květiny a kapesníky, došlo třeba i na taneční soutěž. Všichni čerství absolventi všech tří tanečních kolínských kurzů se sejdou v úterý 25. prosince na Vánoční taneční zábavě v Domě dětí a mládeže v Kolíně.