„S nápadem pořádat v rekonstruované kolínské synagoze vzpomínkový koncert, přišla v roce 2000 Ishka Lichter, rozená Roudnická, kolínská rodačka v současné době žijící v Americe, jejíž otec byl jednou z obětí holocaustu," přiblížila moderátorka koncertu Hana Zrůstová a zároveň stálou mecenášku v sále přivítala.

Od pořadatelů dostala květinu a od místostarosty Michaela Kašpara fotoknihu o kolínských židovských akcích. Zástupce starosty také návštěvníky přivítal a v krátkém projevu vzpomněl památku kolínské židovské komunity.

Pak už podvečer patřil jen hudbě. První polovinu koncertu zahájil sám violoncellista Petr Nouzovský, který zahrál čtyřvětou Suitu č. 2 d moll J. S. Bacha, pak se dirigent Vítězslav Podrazil posadil za cembalo, přidaly se housle a především zpěvačka Ludmila Vernerová, sólistka opery Národního divadla, aby zazpívala žalm 112 Laudate pueri a Árii z oratorií Jozue Georga Fridricha Händela, s celým smyčcovým orchestrem poté zazpíval Petr Matuszek další árie Semele a Juda Makabejský.

Po přestávce se Vítězslav Podrazil chopil taktovky a nejdříve zazněla Lamentationec Jeremiae prophetae skladatele Jana Dismase Zelenky a pak se opět v Händelových skladbách předvedli oba zpěváci.

Vrchol celého koncertu nastal s jeho poslední částí, ve světové premiéře orchestr Atlantis s violoncellistou Petrem Nouzovským zahrál Pět obrazů Mojžíšových pro violoncello a smyčcový orchestr přítomného současného mladého skladatele Romana Haase.

Moderní, dynamická a téměř filmová hudba si získala nadšení fanoušků, kteří po skončení celého programu jejímu autorovi gratulovali, chválili jej a nechávali si podepisovat programy. „Úžasné publikum a skvělá atmosféra," byl spokojený i sám skladatel.