Exponáty na dva roky trvající výstavu zapůjčily takové organizace jako Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, státní hrad Křivoklát, Ústav klasické archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a mnoho dalších.

„Některé z nich ale nemohly svá díla postrádat tak dlouho, takže se části výstavy budou časem měnit, jiné doplňovat,“ řekl Peter Pavúk, ředitel Ústavu klasické archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z autorů výstavy. Ten také postupně účastníky provedl celou výstavou a okomentoval ji. „Přislíbil, že další komentované prohlídky ještě uskuteční,“ dodal ředitel muzea Vladimír Rišlink.

Jaká témata expozice nabízí naznačují již názvy některých panelů jako Řecké umění pod cizím vlivem, Slavní vojevůdci a konflikty s barbary či Trójané, mezi exponáty jsou nejen kopie velkých soch, ale třeba i hlava Amazonky s frýžskou čapkou nebo soška zbožštělého architekta a mudrce Imhotepa.

Na téma Starověké Středomoří a střední Evropa pak k návštěvníkům promluvil Jan Kysela upozorňující na exponáty spojené s konzumací především piva a medoviny, které se ze Středomoří do Evropy dovážely a nacházely se i v naší zemi.

Zajímavá výstava bude k vidění až do posledního března roku 2021.