K vidění budou železniční dráhy a vlaky mnoha různých stylů, velikosti i dobových prvků. "Velké kolejiště je i z 70. let minulého století. Přičemž to není zaměřené na místo, ale na provoz tehdejších československých drah. K vidění je také prvorepubliková éra, kdy fungoval levostranný provoz, či současné kolejiště. Zajímavostí je i kolejiště, které má kompletní digitální provoz řízený počítačem,“ řekl František Dvořáček, předseda a jeden z hlavních zakladatelů spolku. Každý návštěvník může těšit i na úplně první modelovou železnici spolku.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Spolek železničních modelářů vznikl v roce 2003, jeho zakladatelem je František Dvořáček, kdy si s dalšími pár kamarády řekl, proč nezaložit klub, kde budeme moc realizovat své vlastní záliby? „Jelikož si s vláčkama hrajeme hodně a rádi, tak nás napadlo udělat spolek, a následně spustit i výstavu. Základem bylo i to, že jsme dostali nabídku od majitelů naší klubovny. Ti nám propůjčili na první výstavu pouze první místnost,“ uvedl. „Postupem času jak se zvětšovala naše členská základna, nám propůjčili i další a další místnosti.“ Aktuálně je výstava skutečně rozsáhlá.