Lidé se začali scházet kolem páté hodiny odpolední před místním muzeem a pokračovali cestičkou plnou světýlek k výše zmiňované skále, kde bylo připravené občerstvení a zábavný program pro děti, postavený strašidelný domeček a zároveň zde probíhala soutěž o nejkrásnější dýni. Po vyhlášení této soutěže (celkem bylo ohodnoceno prvních šest dýní) dostali vítězové ocenění a mohla tak začít i poslední část programu, což bylo projití strašidelného domečku. Než však přítomní mohli tento vrchol programu absolvovat, museli si chvíli vyčkat ve frontě, jelikož se na to nejvíce těšily úplně všechny malé děti.


Kristýna Baštářová