„Patří k nejpozoruhodnějším talentům současné malířské scény. Stalo se mu, že k vlastnímu profesionálnímu školení se dostal složitějšími cestami než mnozí jiní. Nedotčen rutinou středních uměleckoprůmyslových škol studoval na pražské pedagogické fakultě a pak scénografii na DAMU,“ představil v úvodu své řeči autora kurátor zdejších expozic Aleš Rezler.

„Ondřej Maleček bývá označován různě, jako autor vtipné verze tak zvané neumělecké malby nebo jako hravý romantický situacionista nebo formální primitivista či básník a neoromantik, ale, a to zejména, jako solitér se suverénním a zcela originálním projevem,“ dodal Rezler později.

Vernisáž zpestřil kytarovým vystoupením Jiří Červín. Výstava nazvaná Lesní zátiší aneb lyrická zkratka je v nejvyšším patře kolínského Městského divadla k vidění do konce letošního roku.