Setkání pořádal jako vždy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín, za symbolické vstupné čtyřiceti korun každý návštěvník dostal nejen muziku v podání kapely Combo 2, ale i jeden nápoj, dva obložené chlebíčky a dárky v podobě voňavé svíčky či mejdlíčka a otvíráku na PET lahve.

Všechny přítomné přivítal místostarosta Tomáš Růžička, jenž jim ukázal i knihu Školička internetu pro seniory, kterou si zájemci mohli následující den vyzvednout v podatelně Městského úřadu. Coby host seniory potěšila dvě vystoupení dívek z Tanečního klubu Kocour Modroočko, zazpívala klientka býchorského Domova se školou.