Což byla trošku i metafora na počet studentů, jež se dostal k maturitě a dalším, kteří zkoušku dospělosti přežijí. Stylově k názvu plesu tak studenti předtančili oblečeni šortkách a s loučemi v rukách, než se pak převlékli do gala, zatančili klasické i latinsko - americké tance Miriam Vaňáková a Martin Kalina z Lysé nad Labem a hip hopové rytmy taneční skupina Team GJ, i zahrála kapela Unikát Karla Brtka, která návštěvníky bavila celou noc.

Pak už následoval slavnostní nástup k předávání šerp z rukou třídní učitelky Naděždy Rytířové, ředitelky školy Kláry Brezmenové a jednatelky Daniely Dalecké. Naděžda Rytířová předala nejen šerpu, ale překvapila každého studenta jeho charakteristikou poskládanou do dvojverší a přednesenou moderátorem.

Po slavnostním přípitku, sesbírání naházených mincí pro štěstí a tanečním sóle s profesory i rodiči už se rozjela společná zábava, kterou přerušila jen bike trialová show a rozezpívané půlnoční překvapení samotných maturantů.