Jak se již stalo v Českém Brodě tradicí, žáci devátých tříd každý rok připraví akademii, na které se slavnostně rozloučí se svojí školou, učiteli a mladšími spolužáky.

Tématem letošní akademie byla rodina Zpěváčkova. Ta letošní akademií za pomoci projekce provázela. Role jednotlivých členů domácnosti se ujali někteří deváťáci, kteří se již před akademií chopili kamery a jali se natáčet.

Jednotlivá vystoupení tak propojovaly scénky z rodinného života Zpěváčků. „Všichni jsme se na tom nějak shodli, každý přidal nějaký nápad a bylo to,“ popisovala jedna z deváťaček Lucie Koštýřová, jak vlastně vzešel nápad propojení děje na jevišti s projekcí.

Sama ztvárnila roli maminky. Jejího manžela si pro tuto akademii zahrál Martin Růžička. „Natáčení probíhalo bez větších problémů, bylo to fajn,“ prozradil představitel otce.

I díky této pětičlenné rodině se tak na jevišti českobrodského kina vystřídali třeba Mach se Šebestovou, hlavní představitelé filmu Titanic a hlavně deváté ročníky.

Celou akademii zakončila prezentace fotografií jednotlivých žáků, která shrnula působení letošních absolventů na škole. Nechybělo ani slavnostní rozloučení žáků posledního ročníku se svými třídními učitelkami.

Akademie se i letos konala v českobrodském kině, které má oproti místním sportovním halám mnohem menší kapacitu diváků. Právě proto se v úterý konaly dvě představení, aby se předešlo situaci z loňského roku, kdy někteří rodiče a příbuzní museli zůstat před branami kina.

Martin Šnajdr