Novou fakultu tvoří katedra biotechnických úprav krajiny, dále katedra ekologie a životního prostředí, katedra staveb a územního plánování, katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování a laboratoř ekologie krajiny, která má a bude mít sídlo v Kostelci nad Černými lesy. Vedením Fakulty životního prostředí byl rektorem univerzity profesorem Janem Hronem pověřen profesor Pavel Pech. Ostatní katedry a pracoviště původní Fakulty lesnické a environmentální budou nyní tvořit Fakultu lesnickou a dřevařskou. Budou ji tvořit katedry pěstování lesů, dále dendrologie a šlechtění lesních dřevin, ekonomiky a řízení lesního hospodářství, hospodářské úpravy lesů, lesní těžby, ochrany lesů a myslivosti, zpracování dřeva a pracoviště Šlechtitelská stanice Truba a Arboretum Kostelec nad Černými lesy. Dočasným vedením této fakulty byl rektorem pověřen profesor Vilém Podrázský.Sídlem obou fakult je stejná budova v univerzitním areálu v Praze v Suchdole, ve které sídlila původní Fakulta lesnická a environmentální.

Pracoviště umístěná v Kostelci nad Černými lesy naleznete převážně v budově zdejšího zámku. Černokostelecký zámek bude i nadále sloužit pro obě fakulty. V zámku a okolí budou probíhat terénní cvičení, exkurze a blokový způsob výuky.