Autorem publikace o Janu Bohumíru Dlabačovi (1758 – 1820 je Břetislav Ditrych. Slavnostního křtu se ujal spolu se starostou a Evermodem Gejzou Šidlovským, ředitelem knihovny Strahovského kláštera.

„Kniha je důkazem toho, že Cerheničtí pamatují na svého rodáka. Jako by chtěli pokračovat v jeho odkazu – zaznamenávat historii tohoto národa, tohoto místa, této země – a předávat tuto paměť národa dál,“ řekl Šidlovský. „Jan Bohumír Dlabač je zapomínaná postava našich dějin. Věřím, že díky knize se opět dostane do povědomí nejen Cerhenic,“ dodal autor. 

Významný buditel Dlabač má pomník na cerhenickém náměstí Míru a městys aktuálně plánuje pojmenovat po něm i svou základní školu. Hlavním Dlabačovým dílem je Allgemeines historisches Künstler-Lexikon fur Böhmen und zum Theile auch für Mähren und Schlesien - Všeobecný historický lexikon umělců pro Čechy a zčásti také pro Moravu a Slezsko. Třídílný spis vyšel nákladem stavů království Českého v roce 1815.

Práce obsahuje obrovské množství velmi podrobných informací o umělcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ze všech oborů výtvarných, stavitelských a hudebních. Má výraznou historickou a kulturní hodnotu, o čemž svědčí fakt, že je dodnes považováno za důležitý pramen kulturního života od středověku do počátku 19. století. Dochovalo se také mnoho Dlabačovy česky psané prózy, z níž je nejvýznamnější Krátké vypsání Českého království s mapou Čech z roku 1818.

Sám Dlabač se rovněž zasadil o vydání císařského dekretu o potřebě českého jazyka pro vzdělání mládeže (1816). Je autorem prvních českých obrozeneckých veršů, překládal z němčiny a latiny a spolu s Vojtěchem Nejedlým a Šebestiánem Hněvkovským přeložil poprvé do češtiny zpěvy z Mozartovy opery Kouzelná flétna. Pro svoje mimořádné znalosti a zásluhy byl J. B. Dlabač jmenován mj. řádným členem Královské české společnosti nauk.