Pátek je věnován mezinárodní konferenci za účasti předních tuzemských i zahraničních historiků v kolínském zámku. Večer bude následovat ukázka nočního střetu v obcích Nová Ves I. a Radovesnice I. V sobotu dopoledne proběhne slavnostní zahájení celé akce na Karlově náměstí v Kolíně za přítomnosti pozvaných čestných hostů, zazní projevy a uskuteční se dekorování a defilé tří stovek příslušníků dobového vojska.

Přesně v 10 hodin slavnostní akt zahájí přelet stíhacích letounů JAS39 Grippen nad centrem města. Slavnostního nástupu a pochodu se zúčastní i jednotka čestné stráže Rakouské spolkové armády z 1. vídeňského pluku Hoch- und Deutschmeister s bojovou zástavou, jehož předchůdci v roce 1757 s velkými ztrátami bojovali v bitvě u Kolína. Mezi čestnými hosty bude náčelník generálního štábu Rakouské spolkové armády generál Othmar Commenda, který přiletí na kolínské letiště vrtulníkem Sikorsky UH-60 Blackhawk. Od 11 hodin bude mimořádně umožněna jeho prohlídka.

Generální štáb Armády České republiky bude zastupovat generálmajor Jaroslav Zůna. „Dalšími hosty budou velvyslanci a vojenští přidělenci Lichtenštejnska, Maďarska a Německa, zástupci vojenských škol z České republiky, Maďarska a Rakouska, čeští a zahraniční vojenští historici. Vojenské pochody a státní hymny zahraje Ústřední hudba Armády České republiky,“ připomněla mluvčí kolínské radnice Iva Blümelová.

O sobotním odpoledni následuje v 14:15 hodin pietní akt a položení věnců u památníku v obci Křečhoř, kdy mši svatou Requiem za padlé v kostele svatého Václava v 15 hodin bude celebrovat J. E. Dominik kardinál Duka arcibiskup pražský. Během doprovodného programu bude k vidění umění sokolnické nebo ukázka umu jezdců. Odpolední program vyvrcholí bitevní ukázkou s názvem „Křečhoř 1757“. Po ní je možno se těšit na denní ohňostrojnou show.

V nedělním dopoledni si připomeneme padlé a zemřelé vojáky pietním aktem a položením věnců u hrobů v obci Lošany. Vstupné je do všech prostor bitevních ukázek i pietních aktů včetně dobového tržiště zcela zdarma.

K dopravě z Kolína do obce Křečhoř a zpět bude možno zdarma využít kyvadlovou autobusovou dopravu (13 – 14 hodin Kolín vlak. nádraží – Křečhoř, 19 – 20 hodin Křečhoř – Kolín vlak. nádraží). Nezpoplatněná parkovací plocha pro odstavení vozidel bude umístěna v těsné blízkosti obce Křečhoř.  "Jediné, co nás mrzí, je fakt, že památník bitvy u Kolína zůstává stále neopraven," říká Vít Rakušan, starosta Kolína, který se snaží sousední Křečhoři, na jejímž katastru pomník leží, pomoci sehnat peníze na rekonstrukci.