Dříve se však všichni příznivci pravé vánoční atmosféry scházeli u rozsvíceného stromečku u místní základní školy. Poslední tři ročníky zpívání se však uskutečnily jinde. „Už třetím rokem zpíváme na zámeckém nádvoří," prozradila ředitelka základní a mateřské školy, Petra Jirková.

Pásmo, ve kterém se jako první představili ti nejmenší, tedy děti z mateřinky, trvalo asi hodinu. Po mateřince nastoupily děti ze základní školy. Postupně se představily a zazpívaly děti ze všech pěti ročníků. „Zúčastnily se téměř všechny děti," pochvalovala si Jirková hojnou účast svých malých svěřenců.

A jak se děti na takové zpívání připravují? „Příprava je náročná a samozřejmě dlouhodobá," konstatovala ředitelka s tím, že se děti připravují již od počátku školního roku. A není divu, vždyť kromě tradičních českých koled zazpívaly děti i další písně a celé vystoupení zakončilo několik songů v anglickém jazyce. Ty předvedli ti nejstarší, tedy žáci čtvrté a páté třídy.

Na celé akci spolupracuje také obec a místní sportovci, zapomenout bychom však neměli ani na majitele zámku a samozřejmě ani na rodiče dětí.

„I rodiče se do příprav zapojili a za to jim patří velký dík," nezapomněla Petra Jirková projevit slova díků směřovaná právě rodičům. Zatímco sportovci ve spolupráci se školním kuchařem připravili svařák na zahřátí, obec přichystala na nedalekém fotbalovém hřišti velkolepý ohňostroj. Svařené víno se prodává za dobrovolný příspěvek, získané finance jsou pak použity na další akce pro děti," vysvětlila Jirková, do čeho jsou investovány peníze, které sportovci utrží.

Celá akce se velice zdařila a všichni se již těší na její další ročník.