Až z Japonska psal vedení kruhu houslista o tomto omylu, který se záhy podařilo opravit na webu, plakátech zvoucích na koncert, ale ne na těch únorových programových celého Městského společenského domu. Výtvarník Pavel Rajdl pak jméno osobně přelepoval před tím, než šly plakáty do výlepu.

Jaké pak bylo překvapení pro více jak stovku fanoušků vážné hudby, když na začátku koncertu spatřili za klavírem právě Lukáše Klánského. „Dnes jsme s profesorem zkoušeli a při tom mu natekla ruka tak, že hrát prostě nešlo. Naštěstí Lukáš nebyl daleko,“ vysvětloval před koncertem se smíchem Leoš Čepický.

První polovina koncertu zazněla tak, jak byla naplánovaná – dvouvětá Sonata pro housle a klavír e moll KV 304 od Wolfganga Amadea Mozarta a třívětá Sonáta D dur pro housle a klavír opus 12/1 Ludwiga van Beethovena. Místo Sonáty od Gesara Francka pak v druhé části programu zazněly skladby Bedřicha Smetany Z domoviny, Ondřeje Kukala Pozdní hodina a Sonáta A dur Johanese Brahmse. Nadšené publikum si vytleskalo ještě jeden krátký přídavek. Příští koncert se uskuteční 20. března a zahrají violoncellista Jan Páleníček a klavíristka Jitka Čechová.