Než k tomu došlo, absolvovali společně nejen několik her a soutěží, ale složili i čtenářský slib. Poté byli králem v podání Pavla Marečka a jeho mečem pasováni na čtenáře a z rukou knihovnic obdrželi navíc i dárečky. Společně pak jim i rodičům zarecitovali básničku, jak jinak, než o knihách.