Štěpán Andrýsek s nadšením propagoval kolínskou bitvu jako významnou historickou událost i v dobách, kdy toto téma nebylo nijak preferováno. Ing. Andrýsek byl profesí průmyslový inženýr a současně malíř samouk. Zvláště jeho kresby vojáků vykazují dobrou úroveň řemeslnou, ale i odbornou – co se týká historické věrnosti. Zmíněny budou motivy Andrýskova úsilí a dosažené výsledky, bude poukázáno i na širší souvislosti jeho malířské a kreslířské tvorby.

Jeho životním snem bylo realizovat důstojnou expozici bitvy u Kolína, jejíž součástí mělo být i rozměrné plátno jezdeckého útoku holobrádků. Přednáška Ladislava Jouzy je naplánovaná na dnešní den. Začne v 17 hodin ve Veigertovském domě.

Lidé mohou zároveň navštívit výstavu věnovanou Bitvě u Kolína.