Všem přítomným vyhrávala skupina Suchdolanka řízená kapelníkem Josefem Košatou se zpěvačkami Věrou Chmelařovou a Hanou Jarošovou. Občas si zazpívala i moderátorka a tajemnice klubu Hana Zrůstová.