O hodinu dříve, než začínají běžné zábavy, přivítala přítomné tajemnice klubu Hana Zrůstová, a to nejen všechny členy, kterých dorazila více jak polovina z necelých dvou set platících pravidelně členské příspěvky, ale i několik těch čestných – hudebníků, dirigentů i zástupců městského úřadu v čele s místostarostou Michalem Najbrtem.

„V našich stanovách máme především péči o odkaz dirigenta a kapelníka Františka Kmocha, s důrazem na to, aby se neztratil z našeho povědomí. Učitelé dějepisu by sami měli dostávat známky za to, jak nejmladší obyvatele města seznamují s jeho osobnostmi,“ nastínila v hlavní řeči předsedkyně klubu Ludmila Bílá.

Hospodářka klubu pak přítomné seznámila se stavem konta i výdaji a příjmy za loňský rok, i díky finanční podpoře města Kolína byl konečný stav na účtu v zisku více jak sedmi tisíc korun.

V diskuzi pak Václav Hlaváček představil jím vydávaný časopis Dechovka – to je naše, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Petr Kesner pozval přítomné na letošní hudební festival Kmochův Kolín, tradičně smutek nad loňskými zemřelými vyjádřil člen Michal Matyáš, vesměs s pozdravy přispěchali podporovatel klubu a radní města Tomáš Růžička a předseda místního Sokola Josef Těšitel, který vyzdvihl i spolupráci s Městskou hudbou Františka Kmocha.

Její odnož, Malý dechový orchestr Městské hudby Františka Kmocha se poté postaral o hudební doprovod následné zábavy, kterou zpěvem zahájila jejich zpěvačka Zdena Pavlasová s pěveckým hostem Jiřím Škvárou, dvorním zpěvákem dechového orchestru Krajanka.

Neoficiální hymnu klubu Zámecká zazpívali tajemnice klubu Hana Zrůstová se sólisty orchestru Akord Týnou Pokornou a Josefem Vancem, postupně se během odpoledne přidali ještě Josef Vrbický a Václav Libich, nechybělo ani vystoupení kolektivního člena klubu, mažoretek Srdíčko vedených Jarmilou Pavlíčkovou. S modernějšími rytmy od kláves bavil Borek Kašpar.