Již třicet minut před obvyklým začátkem ve čtrnáct hodin přivítala ty, co již dorazili, ve foyeru Zámecké tajemnice klubu Hana Zrůstová a pozvala je do galerie Domu a dětí a mládeže nacházející se v chodbě vedoucí k toaletám, na výstavu mapující na historických fotografiích i plakátech třicet uplynulých let klubu. K tomu byly k nahlédnutí i stejné období zachycující spolkové kroniky.

K tanci i poslechu pak vyhrávala kapela Akord pod taktovkou Josefa Vance a i tentokrát došlo na tradiční sóla pro oslavence. Ta se konala dvě, jedno pro ty slavící narozeniny, další pak pro všechny přítomné Jany a Vladimíry.

Zámecká dechovkou ožije ještě v sobotu 8. června, to ale v rámci Kmochova Kolína a v režii jeho organizátorů, tradiční program s nedělními tancovačkami pak začne zase až po letních prázdninách.