Zatím není rozhodnuto, jakou právní formou se obce společně zastřeší. Hovoří se o obecně prospěšné společnosti či dobrovolném svazku obcí. Jedná se o nadregionální projekt tří krajů a nepočítaně okresů. Hovořit by se mělo zejména o možnostech získání peněz na řadu aktivit, které obce společně plánují ve snaze zatraktivnit Posázaví, znovu jej navrátit na výsluní, na jakém bylo po roce 1905, kdy se díky železnici stalo turistickou Mekkou. To však obnáší širokou škálu často finančně velmi náročných kroků, na které by obce rády získaly podporu z Evropské unie.

„Chceme například začít s protipovodňovými opatřeními už od osevních postupů, tedy aby zemědělci na části svahů neseli a intenzívně nehospodařili, protože poté tam dochází k neustálé erozi půdy. Chceme budovat poldry, znovu obnovit meze, remízky, vybagrovat břehy, opravit jezy. Spousta obzvlášť menších obcí potřebuje čistírny odpadních vod místo toho, aby se odpadní voda dostávala do Sázavy,“ nastínil starosta Kácova Jaroslav Buchal zlomek potřebných aktivit, které by se daly shrnout pod hlavičku čistá Sázava.

Pod pojmem zdravá Sázava chtějí starostové podporovat cestovní ruch, budovat cyklostezky, podporovat vznik nových a rekonstrukci původních ubytovacích kapacit, budovat infocentra, podporovat rozvoj lokality jako zdravého místa pro trvalé bydlení zejména pro nastupující generaci, která by zde také našla adekvátní zaměstnání.

A přívlastek romantická patří k Sázavě odpradávna, jen je třeba ho na mnoha místech oprášit. „Posázaví má spoustu nádherných kostelů, zámečků, ale i drobných staveb v krajině, jako jsou kapličky a boží muka, které mu dodávají kouzlo. Mnohé z nich ale potřebují rekonstrukce,“ přiblížil starosta Buchal. Starostové chtějí ale také propagovat železniční dopravu, udržovat a opravovat příslušné tratě, podporovat budování rozhleden a pořádání kulturních akcí, jako jsou festivaly, slavnosti, oslavy výročí a podobně. Jednou z nich už byl srpnový vydařený SázavaFest, na který se sjelo přes 15 tisíc spokojených účastníků.

Obce už mají na své aktivity projektanty, kteří byli duchovními otci projektů Čistá Bečva a Čistá Dyje I a dokázali na ne získat více než miliardu korun evropských dotací. Snad se bude dařit i v Posázaví. „Chceme spolupracovat s obecně prospěšnou společností Posázaví, Klubem českých turistů, dobrovolným svazkem obcí Posázavský kruh a dalšími mikroregiony,“ uzavřel kácovský starosta.