Návštěvníci se mohou každoročně zúčastnit například Svatohavelského posvícení, které nabízí spousty dobrot, lidové hudby i dobových krojů.

Jednou z nabízených slavností byl také Letnicový jarmark z 25. května roku 1996. Letnice neboli Boží hod svatodušní je křesťanský svátek, který se slaví padesát dní po Velikonocích. Původně se během oslav zdobily chrámové oltáře květy růží.

V Čechách byly Letnice mimo církevních oslav doprovázeny hostinami, tancem, lidovým zpěvem a bujarými veselkami. V tento slavnostní den každá hospodyňka zahájila velký úklid svého stavení, a vyzdobila jej zelenými ratolestmi a květy. Následně se svátek stal také součástí májových oslav.