Autor poté návštěvníky vernisáže provedl od obrazu k obrazu a vysvětlil jim své umělecké záměry. Mezi vyobrazenými postavami bylo několik japonských reálných obyvatel, které autor potkal, vyfotil si a poté namaloval, stejně tak ale i saxofonista Štěpán Markovi nebo obchodník Alex Rossine. Kromě těchto obrazů pověsil autor v předsálí i několik velice zajímavých a vtipných plakátů na hudební akce, podobnému ztvárnění by slušely i reklamní tiskoviny na festival Kmochův Kolín.