„Je to vlastně osudové, protože jak mi teď připomenul plakát v šatně, tak 13. února letošního roku jsem tu měl s houslistou Leošem Čepickým hrát já a pro změnu jsem onemocněl a koncert tehdy zachránil Lukáš,“ připomenul s humorem jemu vlastním jeden z našich nejvýznamnějších interpretů a pedagogů s mezinárodním renomé.

Milovníci klavírní hry se tak od něj ten večer dočkali špičkového recitálu, jehož první polovina byla věnovaná Bedřichu Smetanovi a druhá Fryderyku Chopinovi. „První skladbou je Bagatelles et Impromptus, kterou Bedřich Smetana složil pro svoji dívku a pozdější první manželku Kateřinu Kolářovou. Věty té skladby se jmenují Nevinnost, Sklíčenost, Idyla, Touha, Radost, Pohádka, Láska a Nesvár, přičemž ta poslední je hodně drsná. No, nevíme, co se mezi nimi stalo,“ bavil publikum Klánský. V průběhu první poloviny došlo ještě na skladby Oves, Obkročák z cyklu České tance, Tři salonní polky a koncertní Etudu Na břehu mořském.

Po přestávce pak zazněly vážnější polohy polského skladatele, a to Nocturno c -moll, Bacarolla Fis, Tři Mazurky a Ballada č. 4 f- moll zahrané s grácií a přitom lehkostí, poslední úhoz každé skladby do klaviatury piana vždy posluchače pobavil.

Na závěr si nadšení fanoušci vážné hudby dlouhým potleskem, při němž ještě někteří povstali, vyžádali ještě krátký přídavek v podobě miniatury Leoše Janáčka.