Děti i dospělí si mohli vyzkoušet dobové kostýmy, poslechnout barokní hudbu, ale také navštívit zdejší kavárnu.