Přesto většina účastníků odcházela spokojena, velký zájem byl především o nedávno vyražené pamětní dvacetikoruny.

Vzhledem k všeobecně menšímu zájmu sběratelů se příští setkání uskuteční až dvanáctého října.