Vzhledem k současné situaci se obrázky scházely v online galerii, ovšem sladké odměny a dárky pro vítěze virtuální opravdu budou a předají se hned, jak to okolnosti dovolí. A všichni krásní gryfové se pak slétnou do sokolovny na společnou výstavu.