Nejdříve přítomné rozesmáli vtipným videem, v němž zrekapitulovali své kroky od porodnice přes základní školu až po současný pobyt v té střední. O choreografii předtančení i pozdějšího slavnostního nástupu studentů se postarala vedoucí kolínského Tanečního klubu Kocour Modroočko, jejíž svěřenci poté předvedli dvě choreografie.

Pak už večer patřil budoucím maturantům, kteří od svých třídních profesorek Mariany Bártové a Vlasty Nehasilové i ředitele školy Jindřicha Synka obdrželi maturitní šerpy, jim naopak věnovali své dárky pro ně, zametli si peníze naházené pro štěstí u nadcházející zkoušky z dospělosti a pak se až do rána bavili při muzice hrané čáslavským tanečním orchestrem Jel Band.