Po příjezdu se kardinál přivítal s lidmi a s některými si potřásl rukou. Mše začala průvodem, ve kterém šel i vlajkonoš s vlajkou. Při vstupu průvodu do kostela se rozezněl sbor, který doprovázel bohoslužbu. 

Před závěrečným požehnáním pronesl P. Martin Sklenář a starosta Českého Brodu Jakub Nekolný pár slov a poté kardinál požehnal vlajku.

Po skončení mše byli všichni zváni k slavnostnímu rautu do Oranžové zahrady, kde se mohl každý občerstvit. Děti se zabavily hraním s míčem na trávníku. Ten, kdo chtěl, si zde mohl také popovídat s kardinálem.

Václav Šolta