Na uvítanou sbor zahrál a zazpíval koledu „Veselé vánoční hody“ a „Nesem vám noviny“. Poté dostal slovo místí kněz Jaroslav Lízner. Po „hřejivém“ slově, jak řeč nazval dirigent, pokračoval sbor koledami jako například „Jak jsi krásné Jezulátko“ nebo „Chtíc, aby spal“. Po několika skladbách se dirigování ujal nový mladý dirigent Jan Erricsson.