„Je to u nás vlastně dlouholetá tradice, žáci páté třídy si zasoutěží, řeší různé otázky spojené s literaturou, ve škole mají připravenou bojovku, potkají se s pohádkovými bytostmi a nakonec ve škole společně přenocují. Je zajímavé, že do přípravy se každý rok aktivně zapojují i osmáci a deváťáci, „ říká organizátorka letošní noci Jaroslava Kotyšanová.

Noc s Andersenem má každý rok jiné téma, tím letošním byli pro děti obzvláště atraktivní upíři, vzájemně si o nich četli v městské knihovně, kde na ně čekala první soutěž.

„Dětských čtenářů máme v knihovně relativně dost, ale kdyby každé podobné setkání přivedlo třeba jen jednoho dalšího, účel splnilo. V knihovně děti řeší literární kvíz a než ho vyhodnotíme, na pokračování si čtou a již se mohou těšit na ceny.“ vysvětluje vedoucí městské knihovny Eva Šoukalová.

 Na třicet dětí podle krátké ukázky vybíralo ze tří možností autora textu, nebo jméno pohádky, za správné odpovědi získávalo body, a aby kvíz byl ještě pestřejší, ceny pro vítěze se losovaly. Páťák, který vyhrál lak na nehty právě nadšen nebyl, ale okamžitě rozjel směnný obchod a docházel se svítící propisovací tužkou.

 „Z knihovny se přesuneme do přednáškového sálu, bude se číst Český Honza, interaktivní tabule pomůže při řešení křížovky. Protože je dnešní noc věnována i výtvarníkům Jiřímu Trnkovi a Josefu Ladovi uvidíme i dva filmy. Zahradu Jiřího Trnky a jako bonus ještě snímek o jeho životě. Pozdě v noci bude ještě bojová hra, děti budou po dvojících procházet školou a získávat body od bílé paní, potkají se ale i s tajemným upírem, doplňuje program noci učitelka Jana Jíchová.

Největším dobrodružstvím byl pro školáky nocleh v místech, která obvykle znají jen za denního světla, a většina páťáků se shodla, že se za tři roky  docela určitě další Nocí s Andersenem opět zúčastní. Tentokrát ale již jako pomocníci učitelek.

Pavel Pávek