Převážně v bílém oděné tanečnice a jejich partnery čekal tradiční nástup v rytmu polonézy a tance, v nichž chlapci předávali květiny a dívky kapesníky, následovalo sólo pro rodiče a další příbuzné.

O zpestření se postarala Natálka Hrabalová, která v úvodu předvedla sportovní aerobic, končilo se tradičně tancem s rozsvícenými svíčkami v rukách tanečnic.

Poslední víkend před Vánoci se konají hned dva věnečky v kolínském Městském společenském domě, absolventi všech kurzů se pak sejdou první vánoční svátek na Vánoční zábavě určené především jim, ale i všem dalším tanečníkům v sále Na Zámecké.

Stejně jako v kurzech manželů Kuprových bude i na této zábavě hrát kapela V.I.P. Zdeňka Jeřábka z Kutné Hory.