Kromě komentovaných prohlídek s autory výstavy Mezi kameny a státem nechyběly ukázky pravěkých řemesel nebo možnost vyzkoušet počítačové archeologické aplikace.