Než došlo na maturitní video, tančily skupiny i dvojice tance orientální, španělské i hip hop. Poté moderátor celého večera Petr Vojnar přivítal studenty, kteří navázali na dění na plátně dynamickým předtančením včetně rapové vložky do kožichu oblečeného hlavního organizátora bálu Adama Hrušky.

Čas převlékání studentů vyplnila dalším tancem Simona Dejmková a již potřetí v této sezoně se s footbag show představili Tomáš Tuček a Patrik Černý, jen žonglující mobilní telefon tentokrát spadl. Naštěstí se zřejmě nerozbil.

K přítomným promluvili zástupci studentů i ředitel Dušan Zahrádka, který si kromě jiného všiml českých jmen i příjmení maturující party. Pak už si všichni užili svých pár minut slávy na červeném koberci, někdo si na něm připil se spolužákem, jiná políbila kamarádku, další zatančil s partou. Každý pak převzal šerpu z rukou třídní profesorky Kláry Šušlíkové.

Následoval přípitek, zametení naházených mincí pro štěstí a první taneční kousky s kapelou Paragraf 202.

Do půlnočního překvapení se vešla ještě barmanská show a losování hlavních cen tomboly.