Jaký je důvod rekonstrukce?

„Důvod, myslím, je zcela jasný. Vila byla postavena před téměř jedním stoletím a od té doby nebyla provedena renovace. Havarijní stav byl zřejmý a v zájmu zachování této kulturní památky se stala kompletní rekonstrukce zcela nezbytnou,“ uvedla předsedkyně správní rady Nadace českého kubismu Beata Majdišová. Dalším důvodem oprav je také zachování této význačné kulturní památky budoucím generacím a seznámit s ní širokou i odbornou veřejnost. S opravami vily obyvatelé Libodřic jednoznačně souhlasí.

Jaký názor na opravy mají lidé?

„To, že se vila opravuje, je dobrá věc. Dříve v ní byl například obecní úřad. Budova také dlouhá léta chátrala. S rekonstrukcí souhlasím a jsem s ní velmi spokojená,“ řekla Pavla Kolářová. Obdobně mluví také Lenka Kosinová. „Určitě plně souhlasím s opravami. Na objekt v dezolátním stavu se již nedalo dívat.

Myslím si, že památky by se všeobecně měly více udržovat,“ uvedla. Po dokončení rekonstrukčních prací bude v Bauerově vile otevřena expozice Muzea Josefa Gočára a galerie kubistického designu. Expozice nabídne pohled do historie objektu a jeho obyvatel, seznámí s dílem Josefa Gočára a stylem českého kubismu v architektuře, připomene další architektonické moderní památky regionu.

Bauerova vila je výjimečná i umístěním na venkově, které nabízí řadu možností pro volnočasové aktivity. Doposud se náklady na opravy pohybují přibližně ve výši 16 milionů korun. Celková částka se vyšplhá k hranici 25 milionů korun. „Generálním dodavatelem stavební rekonstrukce se stala na základě výběrového řízení firma Hobst, která má na starost i subdodavatele,“ podotkla Majdišová.

Pracem se věnují odborníci

Vzhledem k charakteru objektu a jeho specifikům se práci zde věnují firmy specializované a znalé dříve uplatňovaných postupů a technologií.

Veškeré práce jsou konzultovány s památkovým úřadem tak, aby kulturní památka opět získala původní vzhled. A z jakých zdrojů čerpá Nadace Českého kubismu finanční prostředky? Finanční podporu se podařilo získat ze Strukturálních fondů Evropské unie, z Ministerstva kultury ČR, Fondu obnovy památek Středočeského kraje, ale také prostřednictvím pomoci sponzorů Tondach, ŽDB nebo Hanson, a také od soukromých dárců. Nadace Českého kubismu se souběžně věnuje podáváním žádostí na různé programy a granty na získávání financí pro činnost nadace.

„Samozřejmě při zajištění financování opravy vily jsme se setkávali s problémy. Většina podpůrných systémů je zaměřena na sport a sociální oblast. Památkám je věnována menší pozornost,“ postěžovala si Beata Majdišová. Přesto se finanční prostředky nacházet daří. Nadace Českého kubismu věří, že Bauerova vila si pozornost zaslouží.

Různorodá historie vily

V minulosti byla vila v soukromém vlastnictví, ale také sídlem místní samosprávy. Od léta bude možné vilu navštívit, prozatím však v omezeném provozu. Výše vstupného bude stanovena příznivě a v souladu s památkami obdobného charakteru. Zohledněné nižší vstupy budou pro studenty, děti, rodiny nebo důchodce.

Cíle do budoucna jsou nadaci jasné

„V tento okamžik jsme plně vytížení rekonstrukcí Bauerovy vily v Libodřicích a práce na tomto objektu téměř finišují.

Nadace “Českého kubismu“ se, jak název napovídá, věnuje především období kubismu a moderní architektuře 20. století.

Od tohoto cíle se odvíjí a bude odvíjet i do budoucna naše činnost,“ dodala na závěr předsedkyně správní rady Beata Majdišová.