Vnučka generála Mašína, jenž položil život v boji proti nacismu a dcera Josefa Mašína, který za dramatických okolností uprchl s bratrem a dalšími muži z komunistického Československa, vystoupí letos 9. září na již osmém vzpomínkovém koncertu věnovaném kolínským židům, kteří byli deportováni do koncentračního tábora. Tradičně na něm účinkuje Orchestr Atlantis řízený právě Vítězslavem Podrazilem. „Na programu budou díla dvou skladatelů, Jana Dismase Zelenky a Georga Fridricha Händela. Sandra Anna zazpívá dvě oratoria a tři árie,“ poznamenal Vítězslav Podrazil.