Výstava je založena na prezentaci nejkvalitnějších uměleckých děl a předmětů denní potřeby tak, aby mohla být celá společnost představena ve své komplexnosti.

Poutačem výstavy jsou i modely v životní velikosti z Centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Je možné zhlédnout rekonstrukce jak zvířat a lidí, tak i jejich pracovních nástrojů a lidských obydlí. Jsou zde prezentovány i výsledky antropologického průzkumu kosterních pozůstatků našich gravettienských předků.

Větší pozornost je například věnována slavnému „trojhrobu“ z Dolních Věstonic. Obrazové rekonstrukce jsou od malíře Libora Baláka, který je vytvořil na základě nejnovějších vědeckých teorií a archeologických nálezů.

Výstava se koná ve třech hlavních výstavních sálech budovy Národního muzea a je koncipována do tří logicky i fakticky oddělených částí:

- vstup - duchovní svět a umění

- boční sál - přírodní svět, lov a získávání obživy

- boční sál - svět domova – obydlí a život vesnice

Celou výstavou prolínají speciální světelné a zvukové produkce evokující život v dávnověku.

Výstava návštěvníkům představuje nejen komplexní společnost a přírodu doby, která patří mezi kulturní vrcholy historie střední Evropy, ale jsou v několika úrovních seznámeni s magií a rituály, životem i smrtí našich předků.

Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin.