Na některých hejtmanstvích už chystají třeba rodinné vstupenky do kulturních institucí, aby tito lidé poté, až vypjatá doba skončí, mohli svým nejbližším vynahradit nasazení v době koronavirových opatření. Nejde přitom jen o volný vstup do krajských muzeí a galerií. Někde už chystají peníze i na nákup vstupenek na další atrakce – s tím, že tak současně podpoří jejich provozovatele.

O podobné formě poděkování přemýšlejí i představitelé Středočeského kraje, potvrdil Deníku Jan Denemark Nováček z kanceláře hejtmanky. „Středočeský kraj zvažuje několik variant, které by spojily odměnění zaměstnanců kraje, zejména těch, kteří byli v období koronavirové krize v první linii, s podporou cestovního ruchu v kraji,“ konstatoval. S tím, že zatím není definitivně rozhodnuto, jakou bude mít formu. „Jednou z variant mohou být například vouchery uplatnitelné ve středočeských zařízeních,“ připomněl Nováček.

Zdůraznil současně, že i organizacím z oblasti kultury, kam by případné volňásky poskytované na odměnu byly směrovány, náleží poděkování za to, s jakým nasazením se členové jejich týmů zapojili do boje s koronavirem. Nejen tím, jak se výstavy, sbírky či programy snaží přiblížit zájemcům prostřednictvím internetu, ale i skutečným nástupem do bitvy s neviditelným nepřítelem.

Zapojení řidičů i šiček

Pomáhala třeba motorizovaná jednotka: již na konci března se do rozvážky ovoce a zeleniny pro stanoviště záchranářů zapojilo šest automobilů s řidiči ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Muzea Českého krasu v Berouně, Polabského muzea v Poděbradech, Hornického muzea v Příbrami a Rabasovy galerie z Rakovníka. Od počátku dubna zase řidiči z Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a Muzea Podblanicka pomáhali s rozvozem zdravotnických pomůcek z distribučního centra v benešovské nemocnici.

Jílovské muzeum zapojilo nejen auto, ale i budovu. Vzniklo tam záložní distribuční centrum zdravotnického materiálu pro Středočeský kraj. A tamější pracovnice našily desítky roušek. Šilo se i leckde jinde; kupříkladu v mladoboleslavském muzeu. Šití a distribuci roušek se rovněž věnovala třeba městská divadla; například v Mladé Boleslavi, Příbrami či Kladně. A Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem zřídilo výdejnu osobních ochranných prostředků pro lékaře i poskytovatele sociálních služeb, obsluhovanou čtveřicí zaměstnanců.

Mapují současnost pro budoucnost

Pozoruhodná je aktivita Muzea Mladoboleslavska. Vedle toho, že spolupracuje na on-line vysílání pro základní školy, také iniciovalo vznik facebookové skupiny „Jak jsme se zrouškovali“. Tam sbírá materiál k dokumentaci současné situace pro budoucí generace.

Příklady kultury doby koronavirové:

- Muzeum Mladoboleslavska - na facebooku virtuální prohlídky výstav: Jak šel čas Mladou Boleslaví: třída TGM, Hygiena na statku a v chalupě, Otto Hieronymus, Pomník Na Stráž! v Bělé pod Bezdězem, Marie Krupičková, 1. čs. parašutistka

- Oblastní muzeum Praha-východ - „výlety z karantény“, na facebooku jsou finální práce na rekonstrukci věže hradu Jenštejn; z Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích pořádá živá vysílání s četbou z Ladových knih

- Hornické muzeum Příbram - na webu televizní pořady přibližující muzeum; na facebooku seriál Hornické muzeum on-line

- Mělnické muzeum - virtuální prohlídku výstavy Kapucíni na Mělníku, kvíz Mělnické kočárky v českém filmu, procvičení regionální historie; pro seniory, pracovníci připravili cyklus Velikonoční lidové zvyky na Mělnicku a Podřipsku a vyzvali je k sepsání vzpomínek na Velikonoce

- Památník Karla Čapka - virtuální prohlídka aktuální podoby památníku, dlouhodobá znalostní soutěž, ke stažení vystřihovánka muzejní budovy pro děti – aktuálně se věnuje přípravě nové krátkodobé výstavy Loupežníkova lásky hra osudná

- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - kvíz na webu, který se týká zejména lokální historie

- Jílovské muzeum - na webu zpřístupňuje zajímavosti z depozitáře, informace o jílovských osobnostech, jílovské příběhy nebo perličky z archivu; nabízí virtuální prohlídku expozic; pro děti je ke stažení série omalovánek, vystřihovánek či pracovních listů

- České muzeum stříbra v Kutné Hoře - na webu výstava Müllerova mapa Čech; začalo zveřejňovat historické fotografie Kutné Hory; on-line je v kontaktu s badateli i s uživateli muzejní knihovny

- Muzeum T.G.M. Rakovník - na webu výstavy Kněžna sv. Ludmila, Velikonoce a velikonoční zvyky, Prezident odešel (s novou částí expozice Muzea T. G. M. v Lánech), on-line výstavu Lenky Dřízhalové; na facebooku - archeologický výzkum ve Zbečně a přestavba Pamětní síně A. G. Masarykové

- V GASKu v Kutné Hoře - nová videa k výstavám + audio podcasty s příběhy vybraných obrazů ze sbírek; edukátoři pokračují v zábavném vzdělávání dětí i jejich rodičů na instagramu, kurátoři představují díla ze sbírek v on-line seriálu na facebooku

- Muzeum umění a designu v Benešově on-line nabízí ranní MUDovky nebo procházky výstavou s kurátorkami a umělci; pro děti výtvarné dílny a čtenářský klub

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje